Κανονισμός του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου Κ/Πόλεως (1888)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κανονισμός του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου Κ/Πόλεως (1888)
Συγγραφέας
Η Εφορία του Εθνικού Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου
Τίτλος
Κανονισμός του Εθνικού Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου
Χρονολογία
1888
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4779
Αρ. σελίδων
23 (15 pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πηγή.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.
Γυναίκες.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον.
Κανονισμοί / Διατάξεις / Καταστατικό.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παρθεναγωγείο.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.