Αριστάρχης, Αρχαιολογικός χάρτης Χερσαίων Τειχών Κ/Πόλεως (ΕΦΣK 1884)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Αριστάρχης, Αρχαιολογικός χάρτης Χερσαίων Τειχών Κ/Πόλεως (ΕΦΣK 1884)
Συγγραφέας
Σ. Αριστάρχης και Αρχαιολογική Επιτροπή ΕΦΣK
Τίτλος
Αρχαιολογικός χάρτης των Χερσαίων Τειχών Κωνσταντινουπόλεως
Χρονολογία
1883
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Όνομα εντύπου
Περιοδική έκδοση του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (ΕΦΣΚ)
Αρ. τεύχους
Παράρτημα του ΙΔ΄ τόμου, 1884
Σελίδες
1-32
Ιστοσελίδα
http://anemi.lib.uoc.gr
Αρ. σελίδων
39 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Κείμενο Αυτοτελές.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρχαιολογικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βλαχέρνες.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος / ΕΦΣΚ.
Ηράκλειος, αυτοκράτορας.
Θεοδοσιανά Τείχη.
Κωνσταντινούπολη, βυζαντινά κατάλοιπα.
Κωνσταντινούπολη, οθωμανικά μνημεία.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιά Πόλη.
Παλάτι, παλάτια.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πύλη, πύλες.
Πύργος, πύργοι.
Σχέδια, όψεις.
Χερσαία Τείχη.