Άγιος Στέφανος, σφαγή των προβάτων
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC6_MD005_036.jpg
Τίτλος
Άγιος Στέφανος, σφαγή των προβάτων
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος: Το πρόβατο την ώρα που σφάζεται και ο ….. με βαμβάκι στο χέρι για να το βουτήξει στο αίμα του προβάτου για το καλό και να το βάλει στο εικόνισμα
Χρόνος λήψης
26/12/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Κουρμπάνι / θυσία.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Σφάγιο, σφάγια.
Χριστιανικά έθιμα.