Άγιος Στέφανος, σφαγή των προβάτων
[Φωτογραφικό υλικό]