Από την Αδριανούπολη στο Ερμιτάζ: ο «κοιμισμένος Σιληνός» του σιντριβανιού
[Εικονογραφικό υλικό]

T_EURE_ADR_OB_ARCH_10.jpg
Τίτλος
Από την Αδριανούπολη στο Ερμιτάζ: ο «κοιμισμένος Σιληνός» του σιντριβανιού
Πηγή
Έντυπο
©:
Κρατικό Μουσείο Ερμιτάζ / State Hermitage Museum, Εκδόσεις Έφεσος / Ephesus Publishing
Είδος
Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Γλυπτό, γλυπτά.
Ελληνιστική εποχή.
Κρήνη / βρύση.
Μουσείο Ερμιτάζ / Ερμιτάζ.
Σιληνός / Σειληνός.