Από την Αδριανούπολη στο Ερμιτάζ: ο «κοιμισμένος Σιληνός» του σιντριβανιού
[Εικονογραφικό υλικό]