Στο αρχαιοθρακικό ταφικό μνημείο της Δοξιπάρας: Εφεδρικό άλογο στην Ταφή Αλόγων Α
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_O_ZDOXAR_17.JPG
Τίτλος
Στο αρχαιοθρακικό ταφικό μνημείο της Δοξιπάρας: Εφεδρικό άλογο στην Ταφή Αλόγων Α
Περιγραφή
Αρχαιολογικός χώρος Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Θρακικός Τύμβος φωτ 17. Σκελετός εφεδρικού αλόγου (το ζώο δεν είχε προσδεθεί σε άμαξα)
Χρόνος λήψης
17/11/2011
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θράκη.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Τύμβος, τύμβοι.