Τα μέλη της διοίκησης των Ρωμαίικων Νοσοκομείων Μπαλουκλί
[Εικονογραφικό υλικό]

TIF_PHIL_B001_04.jpg
Τίτλος
Τα μέλη της διοίκησης των Ρωμαίικων Νοσοκομείων Μπαλουκλί
Πηγή
Βιβλίο
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο.
Νοσοκομείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.