Τα μέλη της διοίκησης των Ρωμαίικων Νοσοκομείων Μπαλουκλί
[Εικονογραφικό υλικό]