Ανατολική Ανατολία. Ζωόμορφο πέτρινο γλυπτό στον κήπο του Μουσείου του Έρζουρουμ
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_ER ER_ARCHM_103.JPG
Τίτλος
Ανατολική Ανατολία. Ζωόμορφο πέτρινο γλυπτό στον κήπο του Μουσείου του Έρζουρουμ
Περιγραφή
Έρζουρουμ, Αρχαιολογικό Μουσείο φωτ 103.
Χρόνος λήψης
6/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εποχή Σιδήρου.
Ζώο, ζώα.
Μουσείο.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.