Ανατολική Ανατολία. Ζωόμορφο πέτρινο γλυπτό στον κήπο του Μουσείου του Έρζουρουμ
[Φωτογραφικό υλικό]