Ανατολική Ανατολία. Αίγαγροι, ελάφια, πάπιες, χήνες και γεωμετρικά σχέδια σε αγγείο του 2000 π.Χ.
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_ER ER_ARCHM_136b.JPG
Τίτλος
Ανατολική Ανατολία. Αίγαγροι, ελάφια, πάπιες, χήνες και γεωμετρικά σχέδια σε αγγείο του 2000 π.Χ.
Περιγραφή
Έρζουρουμ, Αρχαιολογικό Μουσείο φωτ 136b. Λεπτομέρεια του αγγείου της φωτ 136. Ο πολιτισμός της κοιλάδας του ποταμού Αράξη (Aras / Erasx / Araz) αναπτύχθηκε στο οροπέδιο της Αν. Ανατολίας και μέχρι τα μέρη του Καυκάσου στην διάρκεια της Χαλκής εποχής και άφησε εξαιρετικά δείγματα κεραμικής. Το Μουσείο διαθέτει μία θαυμάσια συλλογή.
Χρόνος λήψης
6/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Αράξης ποταμός / Aras / Erasx / Araz.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Εποχή Χαλκού.
Κεραμική.
Προϊστορική τέχνη.