Ανατολική Ανατολία. Αίγαγροι, ελάφια, πάπιες, χήνες και γεωμετρικά σχέδια σε αγγείο του 2000 π.Χ.
[Φωτογραφικό υλικό]