Άμαστρις: ο Μικρός Λιμήν και στο βάθος το βυζαντινό Θαλάσσιο Τείχος
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_B_AM_065.JPG
Τίτλος
Άμαστρις: ο Μικρός Λιμήν και στο βάθος το βυζαντινό Θαλάσσιο Τείχος
Περιγραφή
Άμαστρις / Αμάσρα, φωτ 065. Άμαστρις / Αμάσρα, φωτ 065. Λήψη από το δυτικό λιμάνι (τον Μικρό Λιμένα) προς το ΝΔ τμήμα του «νησιού» με τα τείχη που οχυρώνουν όλη τη μεσαιωνική πολιτεία. Ο τελευταίος πύργος στα αριστερά συνεχίζεται από απότομα βράχια.
Χρόνος λήψης
21/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άμαστρις / Amasra.
Αρχαίες ελληνικές πόλεις.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινές πόλεις.
Λιμάνι.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Οχυρώσεις.
Παφλαγονία, Ασιατική Τουρκία.