Άμαστρις: ο Μικρός Λιμήν και στο βάθος το βυζαντινό Θαλάσσιο Τείχος
[Φωτογραφικό υλικό]