Ο οκτάπλευρος Şerefhan τουρμπές του 1421 στο Μπιτλίς
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_BIBI_101.JPG
Τίτλος
Ο οκτάπλευρος Şerefhan τουρμπές του 1421 στο Μπιτλίς
Περιγραφή
Μπιτλίς φωτ 101. Ο Şerefhan τουρμπές, ταφικό κτίσμα του 1421, δίπλα στον Ihlasiye Şerefhan Μεντρεσέ.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία.
Μεσαιωνική εποχή.
Μπιτλίς / Bitlis.
Ταφικό μνημείο.
Τούρμπα / τουρμπές.