Ο οκτάπλευρος Şerefhan τουρμπές του 1421 στο Μπιτλίς
[Φωτογραφικό υλικό]