Στη ΒΔ Συρία (το 1999): Το κεντρικό κλίτος της επιβλητικής πρωτοβυζαντινής βασιλικής στον οικισμό Καλμπ Λόζε, τέλη 5ου αι.
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_BYZ_QALB_102.jpg
Τίτλος
Στη ΒΔ Συρία (το 1999): Το κεντρικό κλίτος της επιβλητικής πρωτοβυζαντινής βασιλικής στον οικισμό Καλμπ Λόζε, τέλη 5ου αι.
Περιγραφή
Καλμπ Λόζε / Qalb Lozeh (ορεινός κι απομονωμένος οικισμός στη ΒΔ Συρία) φωτ 22. Το εκκλησιαστικό οικοδόμημα, χτισμένο με μεγάλους δόμους, είναι πολύ επιβλητικό αλλά βαρύ. Τα τρία κλίτη εδώ δεν διαμορφώνονται από κιονοστοιχίες, αλλά από πεσσοστοιχίες. Αντί για κολώνες έχουν χρησιμοποιηθεί δύο και δύο πεσσοί, οι οποίοι στηρίζουν τους κεντρικούς εσωτερικούς τοίχους που χωρίζουν τα κλίτη. Ανάμεσά τους ανοίγονται τρεις και τρεις καμάρες. Η λήψη είναι από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Έτσι, στο πρώτο πλάνο φαίνονται και τμήματα των δύο τοίχων μπροστά από το Ιερό, στους οποίους ακουμπούν οι πεσσοστοιχίες, ενώ το άνοιγμα στο βάθος είναι η είσοδος από τον νάρθηκα στον ναό και το μεγάλο καμαρωτό παράθυρο στο υπέρθυρο (τυπικό χαρακτηριστικό της συριακής αρχιτεκτονικής). Τα κάγκελα που μόλις διακρίνονται πέρα από αυτή την είσοδο κλείνουν την καταστραμμένη κεντρική είσοδο στην πρόσοψη του μνημείου (βλέπε και φωτ 21).
Χρόνος λήψης
4/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βασιλική, κτίσμα.
Βυζαντινά μνημεία.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πρωτοβυζαντινή Συρία.
Πρωτοχριστιανική βασιλική.
Συρία ΒΔ.
Ύστερη Αρχαιότητα.