Στη ΒΔ Συρία (το 1999): Το κεντρικό κλίτος της επιβλητικής πρωτοβυζαντινής βασιλικής στον οικισμό Καλμπ Λόζε, τέλη 5ου αι.
[Φωτογραφικό υλικό]