Κοντοσκάλι / Κούμκαπού. Η είσοδος της ερειπωμένης ενοριακής σχολής. Επιγραφή στην καμάρα "ΕΝΟΡΙΑΚΗ. ΣΧΟΛΗ. Η. ΕΛΠΙΣ"
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_SCH014_005.jpg
Τίτλος
Κοντοσκάλι / Κούμκαπού. Η είσοδος της ερειπωμένης ενοριακής σχολής. Επιγραφή στην καμάρα "ΕΝΟΡΙΑΚΗ. ΣΧΟΛΗ. Η. ΕΛΠΙΣ"
Περιγραφή
Παναγία Ελπίδα Κοντοσκαλίου, Ενοριακό σχολείο, φωτ 005. Η είσοδος της ερειπωμένης σχολής στο σοκάκι (στα Β του εκκλ. συγκροτήματος). Επιγραφή στην καμάρα στο υπέρθυρο "ΕΝΟΡΙΑΚΗ. ΣΧΟΛΗ. Η. ΕΛΠΙΣ."
(δες και κοντινά της επιγραφής και γενικές όψεις του σχολείου)
Χρόνος λήψης
23/11/1997
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κοντοσκάλι / Κούμκαπού.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.