Το παλαιό Ρωμαίικο Σχολείο στο Κουζκουντζούκι, υπό ανακαίνιση (το 2014)
[Φωτογραφικό υλικό]

TI-SCH055-001.JPG
Τίτλος
Το παλαιό Ρωμαίικο Σχολείο στο Κουζκουντζούκι, υπό ανακαίνιση (το 2014)
Περιγραφή
Ρωμαίικο Δημοτικό Σχολείο στο Κουζκουντζούκι, φωτ 02. Άποψη του σχολείου από τη βορειοδυτική πλευρά.
Χρόνος λήψης
27/2/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ρωμιοσύνη.
Σχολείο.