Το παλαιό Ρωμαίικο Σχολείο στο Κουζκουντζούκι, υπό ανακαίνιση (το 2014)
[Φωτογραφικό υλικό]