Τα ερείπια της Παλμύρας όπως σώζονταν το 1750: Η Μεγάλη Κιονοστοιχία και η Μνημειακή Πύλη
[Εικονογραφικό υλικό]

S_HDAWKINS_RUINS_PALMa_APAN_01.jpg
Τίτλος
Τα ερείπια της Παλμύρας όπως σώζονταν το 1750: Η Μεγάλη Κιονοστοιχία και η Μνημειακή Πύλη
Πηγή
Βιβλίο
Είδος
Χαρακτικό του 1750
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητα.
Δέκατος όγδοος αιώνας.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Παλμύρα / Ταντμόρ.
Περιηγητικές πηγές.
Χαρακτικό / γκραβούρα.