Βόρεια φαλακρή ίβις, γνωστή και ως ίβις η ερημίτης
[Εικονογραφικό υλικό]

TAS_SEU_BIR_ IBIS_Geronticus_eremita_002.jpg
Τίτλος
Βόρεια φαλακρή ίβις, γνωστή και ως ίβις η ερημίτης
Λεζάντα πρωτοτύπου
sd2552
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Ευφράτης ποταμός.
Ηρακλής.
Ορνιθολογία.
Πουλιά.
Τουρκία, σύγχρονη.
Υδροβιότοπος.