Βόρεια φαλακρή ίβις, γνωστή και ως ίβις η ερημίτης
[Εικονογραφικό υλικό]