Ζεύγος βόρειας φαλακρής ίβεως
[Εικονογραφικό υλικό]

TAS_SEU_BIR_ IBIS_Geronticus_eremita_003.jpg
Τίτλος
Ζεύγος βόρειας φαλακρής ίβεως
Λεζάντα πρωτοτύπου
sd2553
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Φωτογραφία
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Ευφράτης ποταμός.
Πουλιά.