Η παραποτάμια Χάμα (αρχαία και βυζαντινή Επιφάνεια)
[Φωτογραφικό υλικό]

APAN_EXHIBIT_SYRIA_THES_091.jpg
Τίτλος
Η παραποτάμια Χάμα (αρχαία και βυζαντινή Επιφάνεια)
Χρόνος λήψης
28/2/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έκθεση.
Θεσσαλονίκη.
Συρία.
Χάμα / Επιφάνεια Συρίας / Hama.