Η παραποτάμια Χάμα (αρχαία και βυζαντινή Επιφάνεια)
[Φωτογραφικό υλικό]