Κανονισμός Ιωακειμείου Εκπαιδευτηρίου (1909) και εικονογραφικό υλικό
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κανονισμός Ιωακειμείου Εκπαιδευτηρίου (1909) και εικονογραφικό υλικό
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Βιβλίο.
Όνομα εντύπου
Αναστάσιος Κ. Ιορδάνογλου, Το Εθνικόν Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον Κωνσταντινουπόλεως (1882-1988) (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, αρ. έκδ. 224, Θεσσαλονίκη 1989)
Αρ. σελίδων
19
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Απόσπασμα βιβλίου.
©:
Αναστάσιος Κ. Ιορδάνογλου και Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Γυναίκες.
Δάσκαλος / Καθηγητής.
Εικοστός αιώνας.
Ελληνική εκπαίδευση.
Ιωακείμ Γ΄ Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ιωακείμειον Παρθεναγωγείον.
Κανονισμοί / Διατάξεις / Καταστατικό.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Παρθεναγωγείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.
Φωτογραφικά Αρχεία.