Κανονισμός Ιωακειμείου Εκπαιδευτηρίου (1909) και εικονογραφικό υλικό
[Κείμενα]