Στο Γιαλί Τζαμί της Μυτιλήνης: Η οθωμανική επιγραφή του 1738 στο υπέρθυρο
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_307.jpg
Τίτλος
Στο Γιαλί Τζαμί της Μυτιλήνης: Η οθωμανική επιγραφή του 1738 στο υπέρθυρο
Περιγραφή
Μυτιλήνη πόλη, φωτ 307. Η οθωμανική επιγραφή στην πλάκα, που έχει εντοιχιστεί στην πρόσοψη του παλαιού θρησκευτικού κτίσματος, εξυμνεί την ευσπλαχνία και την παντοδυναμία του Θεού και φέρει χρονολογική ένδειξη το έτος 1738. Όμως, αυτή η μαρμάρινη πλάκα προέρχεται από παλαιότερο τζαμί, που πρέπει να υπήρχε στο ίδιο σημείο, και να εντοιχίστηκε έναν αιώνα αργότερα στο νέο κτίσμα.
Χρόνος λήψης
22/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Λέσβος.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Τζαμί.