Στο Γιαλί Τζαμί της Μυτιλήνης: Η οθωμανική επιγραφή του 1738 στο υπέρθυρο
[Φωτογραφικό υλικό]