Κάστρο Μυτιλήνης: Τμήμα της δυτικής τάφρου και της δυτικής οχύρωσης
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_C_336.jpg
Τίτλος
Κάστρο Μυτιλήνης: Τμήμα της δυτικής τάφρου και της δυτικής οχύρωσης
Περιγραφή
Μυτιλήνη, Κάστρο φωτ 336. Τμήμα της δυτικής τάφρου (που κατασκευάστηκε υπό την εποπτεία του καπουδάν πασά Μπεκήρ /Ebubekir, το 1643-44) και της δυτικής οχύρωσης.
Χρόνος λήψης
22/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Λέσβος.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Οχυρώσεις.
Τάφρος.