Μυτιλήνη: Το κτήριο των Δικαστηρίων (εσωτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

GL_M_356.JPG
Τίτλος
Μυτιλήνη: Το κτήριο των Δικαστηρίων (εσωτ.)
Περιγραφή
Μυτιλήνη πόλη, φωτ 356β. Το επιβλητικό κτήριο, με τα νεοκλασικά στοιχεία και το διπλό κλιμακοστάσιο στο εσωτερικό, χτίστηκε το 1891 και στέγασε το επτατάξιο Τουρκικό Γυμνάσιο, το Ιντατιέ, το μοναδικό στο νησί.
Χρόνος λήψης
22/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
ΤΡ / TR
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μυτιλήνη, πόλη.
Οικοδομή / Κτήριο / Κτίσμα.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.