Μυτιλήνη: Το κτήριο των Δικαστηρίων (εσωτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]