Η ακρόπολη της αρχαίας και βυζαντινής Άσσου και το χωριό Μπεχράμ Καλέ (μακρινή λήψη)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASDAR_ASSOS_101.jpg
Τίτλος
Η ακρόπολη της αρχαίας και βυζαντινής Άσσου και το χωριό Μπεχράμ Καλέ (μακρινή λήψη)
Περιγραφή
Άσσος - Μπεχράμκαλε (χερσόνησος της Τρωάδας) φωτ 101. Διακρίνεται και ο βυζαντινός ναός που μετατράπηκε σε τζαμί τον 14ο αιώνα (το κτίσμα με τον τρούλο).
Χρόνος λήψης
23/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Αιολικές πόλεις-κράτη.
Αιολίς / Αιολίδα / Αιολία.
Αρχαιότητες.
Ασιατική Τουρκία.
'Ασσος.