Η ακρόπολη της αρχαίας και βυζαντινής Άσσου και το χωριό Μπεχράμ Καλέ (μακρινή λήψη)
[Φωτογραφικό υλικό]