Το προστώο και η κεντρική είσοδος της εκκλησίας στο ισόγειο, με τα σιδερένια ικριώματα (λόγω της επισκευής του 2015)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_NIG_BOR_EK02_013.JPG
Τίτλος
Το προστώο και η κεντρική είσοδος της εκκλησίας στο ισόγειο, με τα σιδερένια ικριώματα (λόγω της επισκευής του 2015)
Περιγραφή
Χριστιανορθόδοξη εκκλησία και σχολείο Πόρου, φωτ 013.
Χρόνος λήψης
7/10/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Καππαδοκία.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Σχολείο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.