Το προστώο και η κεντρική είσοδος της εκκλησίας στο ισόγειο, με τα σιδερένια ικριώματα (λόγω της επισκευής του 2015)
[Φωτογραφικό υλικό]