"Αναστασία", μπάρκο 900 τόνων (1885)
[Εικονογραφικό υλικό]

G_SHIP_SAILING _ANAST_1885.jpg
Τίτλος
"Αναστασία", μπάρκο 900 τόνων (1885)
Πηγή
Βιβλίο
Έγχρωμο
Ναι
Είδος
Ζωγραφιά ιστιοφόρου
Λέξεις - Κλειδιά
Ζωγραφιά / Ζωγραφιές.
Ιστιοφόρα.
Πλοίο.
Πλοιοκτήτες.