"Αναστασία", μπάρκο 900 τόνων (1885)
[Εικονογραφικό υλικό]