Ο άγιος Ζώσιμος της Σωζόπολης / Sozopol, φορητή εικόνα του 1847
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_SS_EK03_ZOS_001.jpg
Τίτλος
Ο άγιος Ζώσιμος της Σωζόπολης / Sozopol, φορητή εικόνα του 1847
Περιγραφή
Σωζόπολη. «Ο Άγιος Ζώσιμος ο εν Σοζούπολι της Απολλονιάδος», όπως αναγράφεται στην εικόνα, αντικατέστησε τη λατρεία του Απόλλωνος. Γύρω από τον τοπικό μάρτυρα ιστορούνται τα μαρτύριά του. Η εικόνα, έργο του αγιογράφου Δημητρίου του Σωζοπολίτη, είναι αφιέρωμα των επαγγελματικών συντεχνιών της Σωζοπόλεως και έγινε το 1847 (επιγραφή κάτω).
Βρίσκεται στην εκκλησία του Αγίου Ζωσίμου, στο ιστορικό κέντρο της Σωζοπόλεως ή Σωζούπολης (Sozopol, Βουλγαρία).
Χρόνος λήψης
5/1987
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγιογραφική τέχνη.
Απολλωνία / Σωζόπολις / Sozopol.
Βουλγαρία.
Εικόνα φορητή.
Επαγγελματική συντεχνία.
Ρωμιοσύνη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.