Δυο μυκηναϊκά σπαθιά, ευρήματα από το Βουκουρέστι και την πεδιάδα της Ντομπρουτζάς (ΝΑ Ρουμανία)
[Εικονογραφικό υλικό]

R_DO_OB_MYCENAEAN_001.jpg
Τίτλος
Δυο μυκηναϊκά σπαθιά, ευρήματα από το Βουκουρέστι και την πεδιάδα της Ντομπρουτζάς (ΝΑ Ρουμανία)
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Είδος
Σχέδιο όπλων
Λέξεις - Κλειδιά
Εποχή Χαλκού.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μυκηναϊκή εποχή.
Όπλα, οπλισμός.
Ρουμανία.