Δυο μυκηναϊκά σπαθιά, ευρήματα από το Βουκουρέστι και την πεδιάδα της Ντομπρουτζάς (ΝΑ Ρουμανία)
[Εικονογραφικό υλικό]