Χάλκινη κεφαλή γρύπα από τη Μίλητο
[Εικονογραφικό υλικό]

G_ANCIENT_OB_MIL_001 .jpg
Τίτλος
Χάλκινη κεφαλή γρύπα από τη Μίλητο
Πηγή
Βιβλίο
© ΑΠΑΝ
Ναι
Είδος
Αρχαϊκό γλυπτό
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως.
Ιωνικές πόλεις-κράτη.
Μικρά Ασία, ελληνική Αρχαιότητα.
Μίλητος.
Μυθολογικά όντα.
Χάλκινα αντικείμενα.