Χάλκινη κεφαλή γρύπα από τη Μίλητο
[Εικονογραφικό υλικό]