Το πολεοδομικό συγκρότημα της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης από τη Θάλασσα του Μαρμαρά μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα (1986)
[Φωτογραφικό υλικό]

TI_SATELLITE_Gen_1986.jpg
Τίτλος
Το πολεοδομικό συγκρότημα της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης από τη Θάλασσα του Μαρμαρά μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα (1986)
Περιγραφή
Το πολεοδομικό συγκρότημα της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης-Ιστάμπουλ, με τα προάστιά της στην Ευρώπη (ιστορική Θράκη) και στην Ασία (ιστορική επαρχία Βιθυνίας), όπως απλώνονται κατά μήκος του Μαρμαρά και του Βοσπόρου, και καταβροχθίζουν τα δάση των δύο ηπείρων. Στη δορυφορική φωτογραφία του 1986 –αρχή ακόμα της ιλιγγιώδους ανάπτυξης της πόλης– φαίνονται (από νότια προς βόρεια): η νήσος Πρώτη (Kınalı), ένα από τα εννιά Πριγκηπόνησα• οι όρμοι της Χαλκηδόνας (Kadıköy) στον Μαρμαρά και της Χρυσουπόλεως-Σκουτάρι (Üsküdar) κοντά στην ανατολική είσοδο του Βοσπόρου• ο Κεράτιος κόλπος (Haliç) στη θρακική πλευρά, και το ανάπτυγμα της χερσονήσου που καταλήγει στη νοτιοδυτική είσοδο του Βοσπόρου (ο ιστορικός πυρήνας της πόλης)• το στενό του Βοσπόρου και τα λίγα δάση που απέμειναν στις βόρειες ακτές του• τα μαυροθαλασσίτικα παράλια της Βιθυνίας δεξιά (ανατολικά) και της Θράκης αριστερά (δυτικά) από το στόμιό του.
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Δείτε Χάρτες (όπου και δορυφορική λήψη της Κ/Πολης το 2020), Φωτογραφίες κλπ στο Συνοδευτικό υλικό
Χρόνος λήψης
1986
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Βιθυνία.
Βόσπορος.
Δάση.
Εικοστός αιώνας.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Πόλη, θρακικά προάστια.