Το πολεοδομικό συγκρότημα της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης από τη Θάλασσα του Μαρμαρά μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα (1986)
[Φωτογραφικό υλικό]