Χρυσό ενεπίγραφο δαχτυλίδι του 5ου π.Χ. αιώνα (από το χωριό Εζέροβο, Βουλγαρία)
[Φωτογραφικό υλικό]

B_RING_EZEROVO_001.jpg
Τίτλος
Χρυσό ενεπίγραφο δαχτυλίδι του 5ου π.Χ. αιώνα (από το χωριό Εζέροβο, Βουλγαρία)
Περιγραφή
Χρυσό δαχτυλίδι του 5ου π.Χ. αι., γύρω στα 490-450 (διάμετρος 2,7 εκ, βάρος 31,3 γρ). Ταφικό κτέρισμα από το χωριό Εζέροβο στη βόρεια Ροδόπη, κοιλάδα του Άνω Έβρου (Νομός Φιλιπποπόλεως / Πλόβντιβ, Βουλγαρία). Ο χρυσοχόος χρησιμοποίησε το ελληνικό αλφάβητο (και την ελληνική γλώσσα; ή μάλλον τη θρακική), για να γράψει κάτι που σχετίζεται ίσως με τον αρχαιοθρακικό πολιτισμό και τις θρακικές λατρείες. Το κείμενο διαβάστηκε ως εξής: «ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ / ΕΡΕΝΕΑΤΙΑ / ΤΕΑΝΙΣΚΟΛ / ΡΑΣΕΑ ΔΟΜ / ΕΑΝΤΙΖΛΥ / ΠΤΑΜΙΝΕ / ΡΑΖΗΑΤΑ». Οι ερμηνείες, όμως, είναι πολλές και αντιφατικές.
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και Μουσείο, Σόφια
>>>> Βιβλιογραφία στο Συνοδευτικό Υλικό
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιότητα.
Βουλγαρία.
Εθνολογία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θρακικός πολιτισμός.
Κοσμήματα.
Κτερίσματα.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.