Χρυσό ενεπίγραφο δαχτυλίδι του 5ου π.Χ. αιώνα (από το χωριό Εζέροβο, Βουλγαρία)
[Φωτογραφικό υλικό]